Logo
Name Affiliation Arrival Date Departure Date Office
Yuanyuan Feng Penn State University 2019-12-20 2019-12-24 321
Zheng Qu University of Hong Kong 2019-12-15 2019-12-19 321
Zhu Zhang City University of Hong Kong 2019-12-09 2019-12-15 321
Feng Liu Nanjing University 2019-11-26 2019-11-26 321
Qinsi He College of Water Resources & Civil Engineering, China Agricultural University 2019-10-29 2019-10-30 321
Zhu Zhang City University of Hong Kong 2019-10-21 2019-10-27 321
Kai Koike Keio University 2019-08-01 2019-08-09 321
Jinglai Li 2019-07-20 2019-09-10 321
Zhennan Zhou Beijing International Center for Mathematical Research Peking University 2019-06-17 2019-06-19 321
Fang Yu Dalian University of Technology 2019-06-04 2019-06-06 321