Logo
Name Affiliation Arrival Date Departure Date Office
Erik Luijten Northwestern University 2019-12-19 2019-12-22 327
Liwei Xu University of Electronic Science and Technology of China 2019-12-16 2019-12-18 327
Yongbin Ruan University of Michigan 2019-12-11 2019-12-12 327
Jianguo Liu Duke University 2019-12-05 2019-12-07 327
Shuangqian Liu Central China Normal University and Jinan University 2019-11-21 2019-11-22 327
Zhouping Xin The Chinese University of Hong Kong 2019-10-30 2019-11-03 327
Xinzheng Li Beijing University 2019-10-21 2019-10-21 327
Hugues Chate French Atomic Energy Agency 2019-10-10 2019-10-12 327
Seung Yeal HA Seoul National University 2019-09-21 2019-09-28 327
Shuo Zhang Institute Computing Technology Chinese Academy of Science 2019-09-18 2019-09-24 327
Norbert J. Mauser University of Vienna 2019-09-17 2019-09-29 327
Liu Liu The University of Texas at Austin 2019-08-13 2019-08-16 327
Li Wang University of Minnesota Twin Cities 2019-08-04 2019-08-09 327
Peter Markowich University of Cambridge 2019-06-27 2019-07-05 327
Xingjie Li University of Carolina at Charlotte 2019-06-18 2019-06-19 327