Logo
Name Affiliation Arrival Date Departure Date Office
Hao Wu Tongji University 2019-03-19 2019-03-20 608
Manuel Torrilhon AWTH-Aachen 2019-03-16 2019-03-19 608
Yaoyu Zhang New York University 2019-03-05 2019-04-10 608
Yang Cao Dalian University of Technology 2019-01-07 2019-01-10 608
Duan Ben School of Mathematical Sciences, Dalian University of Technology 2019-01-05 2019-01-10 608
Abe Ken Osaka City University 2018-11-27 2018-11-30 608
Hung-Wen Kuo National Cheng Kung University 2018-10-10 2018-10-16 608
Di Fang University of Wisconsin 2018-07-04 2018-07-31 608
Yanyang Xiao New York University 2018-03-21 2018-08-05 608
Tong Yang City University of Hong Kong 2018-03-17 2018-03-20 608
Ruiwen Shu University of Wisconsin 2018-01-12 2018-01-17 608
Hao Tang City University of Hong Kong 2018-01-02 2018-02-02 608
Florian Schaefer California Institute of Technology 2018-01-02 2018-01-07 608
Mikkel Christensen Aarhus University 2017-10-16 2017-10-17 608
Matthew Turner Warwick University 2017-09-25 2017-09-26 608
Tianwen Luo Tsinghua University 2017-06-16 2017-06-18 608
Yang Bai 2017-06-07 2017-06-10 608
Hanqing Lu University of Wisconsin 2017-05-20 2017-08-11 608
Di Fang University of Wisconsin 2017-05-19 2017-06-10 608
Tao Cai School of Mathmatics, Sun Yat-Sen University 2017-05-12 2017-05-14 608
Danny Wang The University of Hong Kong 2017-03-10 2017-03-13 608
Marcello Lucia City University of New York 2016-10-24 2016-11-20 608
Charles Huang Chen Johns Hopkins University 2016-09-14 2016-10-01 608
Yiqiu Dong Technical University of Denmark 2016-09-12 2016-09-14 608
Jiwei Zhang Beijing Computational Science Research Center 2016-08-01 2016-08-02 608
Jingwei Hu Purdue University 2016-07-05 2016-07-30 608
Myoungjean Bae Pohang University of Science and technology 2016-06-24 2016-06-27 608
Chao Chen Fujian Normal University 2016-06-18 2016-06-21 608
Baofu Qiao Argonne National Lab 2016-06-16 2016-06-16 608
Yining Lu University of Michigan 2016-06-06 2016-06-10 608
Bin Min NYU Abu Dhabi 2016-06-01 2016-07-31 608
Jin Yu Complex Systems Division, Beijing Computational Science Research Center 2016-04-14 2016-04-14 608
Xinliang Xu Complex Systems Division, Beijing Computational Science Research Center 2016-04-14 2016-04-14 608
Wang Yukun University of Johns Hopkins 2015-11-24 2016-01-20 608
Zhu Shengxin Beijing institute of applied physics and computational mathematics 2015-10-02 2015-10-05 608
Yu Tao Jinggangshan University 2015-10-02 2015-10-05 608
Changjuan Zhang Suzhou University 2015-09-23 2015-09-24 608
Xing Wei Princeton University 2015-06-16 2015-06-20 608
Xiangqiang Chu Wayne State University 2015-06-11 2015-06-13 608
Kenneth Mclaughlin University of Arizona 2015-06-07 2015-06-13 608
Richard M. McLaughlin University of North Carolina 2015-06-03 2015-06-20 608
Matthias Sperl Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 2015-05-19 2015-05-19 608
Xiliang Lv Wuhan University 2015-05-12 2015-05-14 608
Shengxing Zhu Institute of Applied Physics and Computational Mathematics 2015-04-30 2015-05-05 608
Xiaofei Guan Tongji University 2015-04-30 2015-05-05 608
William C. Wimley Tulane University 2015-04-20 2015-05-04 608
Kalina Hristova Johns Hopkins University 2015-04-20 2015-05-04 608
Yang Ding Beijing Computational Science Research Center 2015-04-06 2015-04-09 608
Hayakawa Hisao Kyoto University 2015-03-30 2015-04-05 608
Ben Duan Dalian University of Technology 2015-03-26 2015-04-06 608
Samuel Drapeau Humboldt University Berlin 2015-02-27 2015-03-31 608
Hehu Xie Chinese Academy of Sciences 2015-01-11 2015-01-17 608
Xia Ji Chinese Academy of Sciences 2015-01-11 2015-01-17 608
Wei Dong Ecole Normale Supérieure de Lyon 2014-12-26 2014-12-30 608
Sen Song Tsinghua University 2014-12-22 2014-12-23 608
Zhiqiang Sheng Institute of Applied Physics and Computational Neuroscience 2014-12-08 2014-12-15 608
Bin Min New York University Abu Dhabi 2014-12-01 2015-01-28 608
Jing Li Chinese Academy of Sciences 2014-11-14 2014-11-30 608
Chunpeng Wang Jilin University 2014-11-11 2014-11-30 608
Kewei Chen Banner Alzheimer's Institute 2014-10-12 2014-10-17 608
Wenjia Jing Chicago University 2014-08-31 2014-09-03 608
Hao Wang Sichuan University 2014-08-17 2014-08-24 608
Mingjie Liao USTB 2014-08-17 2014-08-24 608
Bin Cheng University of Surrey 2014-07-13 2014-07-31 608
Hao Gao Emory University 2012-12-17 2013-01-04 608
Yuan Yao Peking University, China 2011-08-14 2011-08-17 608
Xun Jia University of California San Diego, USA 2011-08-07 2011-08-20 608
Lexing Ying University of Texas at Austin, USA 2011-06-03 2011-06-10 608