Logo
Name Affiliation Arrival Date Departure Date Office
Yong Park Pohang University of Science and Technology 2019-09-22 2019-09-25 318
Seung Yeal HA Seoul National University 2019-09-21 2019-09-28 327
Doheon Kim Korea Institute for Advanced Study 2019-09-21 2019-09-28 328
Shangkun Weng 2019-09-21 2019-09-22
Mingying Zhong 钟明溁 Guangxi University 2019-09-20 2019-09-26 359
Xiongtao Zhang Huazhong University of Science and Technology 2019-09-20 2019-09-25 363
Xiantao Li The Pennsylvania State University 2019-09-19 2019-09-21 318
Hao Zhu Nankai University 2019-09-19 2019-09-21 365
Jingjing Yang " Huayuan Data Technology (Shanghai) Co., Ltd.华院数据技术(上海)有限公司" 2019-09-18 2019-09-18 328
Qing Xu " Huayuan Data Technology (Shanghai) Co., Ltd.华院数据技术(上海)有限公司" 2019-09-18 2019-09-18 318
Qi Zhang University of California 2019-09-18 2019-09-20
Norbert J. Mauser University of Vienna 2019-09-17 2019-09-29 327
Inma Mauser University of Vienna 2019-09-17 2019-09-29 325
Ping Luo The Chinese University of Hong Kong 2019-09-16 2019-09-17
Clemens Heitzinger Technical University of Vienna 2019-09-09 2019-09-30 324
Shangkun Weng 2019-09-07 2019-09-09
B.V.Rathish Kumar IIT Kanpur 2019-08-27 2019-08-29 324
Yan Wang 2019-08-24 2019-08-29
Liu Liu The University of Texas at Austin 2019-08-13 2019-08-16 327
Chao Chen 2019-08-12 2019-08-15
Erik Luijten Northwestern University 2019-08-12 2019-08-12 324
Tianwen Luo 2019-08-11 2019-08-15
Yaoyu Zhang New York University 2019-08-09 2019-08-11
Xiao He 2019-08-07 2019-08-16
Shangkun Weng 2019-08-07 2019-08-08
Li Wang University of Minnesota Twin Cities 2019-08-04 2019-08-09 327
Kai Koike Keio University 2019-08-01 2019-08-09 321
Zhiqin Xu Newyork University 2019-08-01 2019-08-08
Qinglong Gu Department of Psychiatry, Yale School of Medicine 2019-07-30 2019-07-31 361
Shangkun Weng 2019-07-30 2019-08-02
John Meng Northwestern University 2019-07-29 2019-08-01 355
Tong Yang 2019-07-25 2019-07-28
Yanyang Xiao 2019-07-22 2019-08-19 354
Jinglai Li 2019-07-20 2019-09-10 321
Milong Ren Shandong University 2019-07-18 2019-09-08 374
Ruchi Guo The Ohio State University 2019-07-09 2019-07-12 318
Zheng Ma 2019-07-06 2019-07-08
Liu Liu 2019-07-05 2019-07-10 326
Shangkun Weng 2019-07-02 2019-07-03
Xinran Ruan Laboratoire Jacques-Louis Lions 2019-06-30 2019-07-15 374
Qiaoqiao Ding National University of Singapore 2019-06-30 2019-07-10 374
Peter Markowich University of Cambridge 2019-06-27 2019-07-05 327
Jingrun Chen Soochow University 2019-06-27 2019-06-28
Yao Li University of Massachusetts Amherst 2019-06-26 2019-06-29 355
Nicolas Vauchelet Université Paris 13 2019-06-25 2019-06-25
Qinglong Gu Department of Psychiatry, Yale School of Medicine 2019-06-24 2019-06-30 374
Yuhan Chen Beijing Normal University 2019-06-19 2019-06-24 365
Xiongfei Fu Chinese Academy of Sciences 2019-06-18 2019-06-18
Xiongfei Fu Chinese Academy of Sciences 2019-06-18 2019-06-18 318
Xingjie Li University of Carolina at Charlotte 2019-06-18 2019-06-19 327
Jianguo Liu Duke University 2019-06-17 2019-06-19 325
Zhennan Zhou Beijing International Center for Mathematical Research Peking University 2019-06-17 2019-06-19 321
Shixiao Jiang Pennsylvania State University, University Park 2019-06-07 2019-06-17 361
Wei Cai Southern Methodist Univeristy 2019-06-04 2019-06-04
Fang Yu Dalian University of Technology 2019-06-04 2019-06-06 321
Wei Cai Southern Methodist Univeristy 2019-06-02 2019-06-08 324
Zhiqin Xu Newyork University 2019-06-02 2019-06-15 374
Xiaowu Dai UC-Berkeley 2019-06-01 2019-07-10 354
Chunhe Li Shanghai Center for Mathematical Sciences 2019-05-28 2019-05-28 513
S. H. Ebrahimnazhad Rahbari Korea Institute for advanced Study, Seoul 2019-05-06 2019-05-08 513
Weiran Sun Simon Fraser University 2019-05-01 2019-08-01 537
Shaohui Huang Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences 2019-04-29 2019-04-29
Xin Wang Harvard Medical School & Brigham and Women’s Hospital 2019-04-28 2019-05-01 328
Mingjie Liao Beijing Normal University 2019-04-27 2019-04-30
Yifei Lou University of Texas at Dallas 2019-04-27 2019-04-27 355
Huajie Chen Beijing Normal University 2019-04-26 2019-04-30 335
Jing Huang Westlake University 2019-04-23 2019-04-23 328
Gang Chen Shanghai Tech University 2019-04-23 2019-04-23 311
Tianshou Zhou Sun Yat-sen University 2019-04-22 2019-04-25 318
Juan Cheng Institute of Applied Physics and Computational Mathematics 2019-04-22 2019-04-23
Hongbin Wang 中物院惯约实施管理中心 2019-04-22 2019-04-23
Peng Song Institute of Applied Physics and Computational Mathematics 2019-04-22 2019-04-23
Tiezheng Xu 中物院惯约实施管理中心 2019-04-22 2019-04-23
Linxin Tang 2019-04-21 2019-04-25 359
Yaoyu Zhang New York University 2019-04-21 2019-04-11 364-2
Shuji Ye University of Science and Technology of China 2019-04-17 2019-04-18 328
Erik Luijten Northwestern University 2019-04-12 2019-04-14 335
Mingjie Liao 2019-04-09 2019-04-12 369
Duanduan Wan Wuhan University 2019-04-08 2019-04-10 350
Qiman Shao Southern University of Science and Technology 2019-04-06 2019-04-07
Zhennan Zhou 2019-04-04 2019-04-06 325
Bruno Ventejou Centre d'Etudes de Saclay 2019-04-02 2019-04-03 335
Hugues Chate Centre d'Etudes de Saclay 2019-04-02 2019-04-03 335
Matthew Turner Warwick University 2019-04-02 2019-04-03 318
Xiaqing Shi Soochow University 2019-04-02 2019-04-03 328
Eric Chung Chinese University of Hong Kong 2019-04-01 2019-04-05 311
Yongfeng Zhao Université Paris VI 2019-04-01 2019-04-03 358-2
Mingjie Li Minzu University of China 2019-03-31 2019-04-04 366
Zhongyi Huang Tsinghua Univrrsity 2019-03-26 2019-03-27
Farah Kanbar University of Wurzburg 2019-03-24 2019-04-06
Xiaohui Cheng Tsinghua University 2019-03-24 2019-03-25
Christian Klingenberg University of Wurzburg 2019-03-22 2019-03-29 513
Esther Daus Technical University of Vienna 2019-03-22 2019-04-10 529
Kung-Chien Wu National Cheng Kung University 2019-03-21 2019-03-28 350
Tong Yang City University of Hong Kong 2019-03-20 2019-03-24 513
Hao Wang Sichuan University 2019-03-20 2019-03-30 333
Hao Wu Tongji University 2019-03-19 2019-03-20 608
Jinglai Li The University of Liverpool 2019-03-16 2019-04-12
Manuel Torrilhon AWTH-Aachen 2019-03-16 2019-03-19 608
Jianguo Liu Duke University 2019-03-15 2019-03-17
Guangwei Si Harvard University 2019-03-14 2019-03-21 512
Ruo Li Beijing University 2019-03-12 2019-03-12 513
Wen Shen Penn State University 2019-03-12 2019-04-02 354
Clemens Heitzinger Technical University of Vienna 2019-03-10 2019-03-14 614
Zhennan Zhou Beijing International Center for Mathematical Research 2019-03-08 2019-03-10 614
Yaoyu Zhang New York University 2019-03-05 2019-04-10 608
Lingbing He Tsinghua University 2019-03-04 2019-03-05
Mingjie Liao University of Science & Technology Beijing 2019-02-26 2019-03-01
Yuhua Zhu Stanford University 2019-02-25 2019-07-10 360
Tobias Woehrer Technical University of Vienna 2019-02-22 2019-06-30 360
Shengxin Zhu Xi'an Jiaotong-Liverpool University 2019-02-21 2019-02-22
Yanyang Xiao New York University 2019-02-19 2019-06-19 364
Zhiqin Xu New York University 2019-02-18 2019-02-20
Mingjie Liao University of Science & Technology Beijing 2019-01-30 2019-01-31
Zhiqin Xu New York University 2019-01-22 2019-02-01 504
Sien Li College of Water Resources & Civil Engineering, China Agricultural University 2019-01-16 2019-01-18
Zhangsheng Yu Shanghai Jiao Tong University 2019-01-15 2019-01-15
Chunxiong Zheng Tsinghua University 2019-01-15 2019-01-17
Thomas Peter Stiehl Heidelberg University 2019-01-11 2019-01-18 529
Zhennan Zhou Beijing International Center for Mathematical Research 2019-01-09 2019-01-13 537
Yanyang Xiao New York University 2019-01-08 2019-01-20 506
Shigui Ruan Department of Mathematics, University of Miami 2019-01-07 2019-01-07 513
Wei Li Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences 2019-01-07 2019-01-08
Yang Cao Dalian University of Technology 2019-01-07 2019-01-10 608
Liu Liu The University of Texas at Austin 2019-01-07 2019-01-12 513
Di Fang University of Wisconsin-Madison 2019-01-07 2019-01-20 614
Duan Ben School of Mathematical Sciences, Dalian University of Technology 2019-01-05 2019-01-10 608
Zhiqin Xu New York University 2019-01-04 2019-01-06 504
Yuqing Zheng JiMei University 2019-01-03 2019-01-04
Xin Liu Chinese Academic of Sciences 2019-01-02 2019-01-02
Changjun Yu Shanghai University 2019-01-02 2019-01-02